logo

Organizacija

Organizator

Sveučilište u Zadru

Odjel za informacijske znanosti

Direktor Konferencije i škole Prof. dr. sc. Mirna Willer

Tajnica Konferencije i škole Doc. dr. sc. Marijana Tomić

 

u suradnji s

UCLA, Los Angeles, USA

Department of Information Studies, Graduate School of Education & Information Studies

Professor Anne J. Gilliland, PhD, Director, Center for Information as Evidence

 

Suorganizatori

Karl-Franzens-University of Graz, Austria

VESTIGIA – Manuscript Research Centre

Professor Erich Renhart, PhD, Director

 

ICARUS – International Centre for Archival Research, Vienna, Austria

Dr. Thomas Aigner, MAS, President

 

Znanstveni centar izvrsnosti za hrvatsko glagoljaštvo, Zagreb, Hrvatska

prof. dr. sc. Milan Mihaljević

 

Konferenciju i školu podržava

Hrvatski državni arhiv, Zagreb

Dr. sc. Vlatka Lemi, glavna ravnateljica

 

Odjel za informacijske znanosti Sveučilišta u Zadru u suorganizaciji dvaju sveučilišta i međunarodnog centra te uz podršku Hrvatskog državnog arhiva organizira četvrtu u nizu konferencija i doktorskih škola u području informacijskih znanosti. Ova je škola vezana uz teme kulturnog nasljeđa što je organizira Odjel za informacijske znanosti u okviru Poslijediplomskog doktorskog studija „Društvo znanja i prijenos informacija“; prethodne tri bile su Ljetna škola o staroj knjizi (Summer School in the Study of Old Books, 2009), Ljetna škola o povijesnoj rukopisnoj građi (Summer School in the Study of Historical Manuscripts, 2011.) i  Konferencija i škola o zapisima, arhivima i pamćenju (Conference and School on Records, Archives and Memory Studies, 2013). Zbornici radova svih triju škola objavljeni su tiskom, a prvih dviju i elektronički.[1]

 

Tema Konferencije i škole

Ovogodišnja konferencija i škola bavi se pitanjima širokog trans-disciplinarnog i nacionalnog, regionalnog i međunarodnog interesa u odnosu na koncepte informacija, kultura, nasljeđe, arhivsko gradivo i pamćenje. Slijedom prethodnih škola, ovogodišnja će se fokusirati na povijesna i suvremena razumijevanja i pojavnosti koncepata autoriteta, provenijencije, autentičnosti i dokaza u različitim kulturološkim, društvenim, disciplinarnim, profesionalnim i tehnološkim kontekstima, kao i prirodi, značenju i relevantnosti tih koncepata u budućnosti.

 

Ciljevi Konferencije i škole

Tri prethodne konferencije i škole koje su sustavno razvijale i obrađivale teme iz baštinskog sektora – informacijske znanosti, arhivistika, povijest, povijest umjetnosti, lingvistika, knjižničarstvo i digitalna humanistika – ukazale su kako izborom predavača tako i aspektima njihova bavljenja zadanim temama da je otvorena određena niša na nacionalnom i međunarodnom planu. Stoga je cilj ove, četvrte konferencije i škole nastaviti i proširiti su-postavljanje i sučeljavanje ključnih razvojnih tokova u različitim geografskim područjima koja imaju svoje povijesti, kulture i oblike dokumentiranja i argumentiranja, s globalnim izazovima i temama kao što su standardi za opis i razmjenu informacija o kulturnom nasljeđu, različite teorijske perspektive i tradicije, te s novim tehnologijama koje upravo potiču konceptualne pristupe navedenim temama znanstvenog i stručnog bavljenja.

 

Program i organizacija Konferencije i škole

Rad konferencije odvijat će se u  okviru predavanja, radionica i posterskih izlaganja. Studenti diplomskih i poslijediplomskih studija imat će priliku u okviru studentskog istraživačkog foruma prikazati svoja istraživanja te raditi izravno s pojedinim znanstvenicima i stručnjacima na temama svojih istraživanja i/ili teza. Preliminarni program u prilogu sadrži popis pozvanih predavača i dvije radionice. Poziv na sudjelovanje otvoren je do 15. veljače 2016., te se očekuju dodatni prilozi znanstvenika, studenata i stručnjaka iz bilo kojeg područja kulture i znanosti koji bi nastojali sagledati predložene koncepte – autoriteta, provenijencije, autentičnosti i dokaza – s aspekta svoga specifičnog predmeta bavljenja. Obavijest o prihvaćanju radova bit će objavljena 15. ožujka 2016., a tokom travnja bit će objavljen definitivni program uz poziv široj nacionalnoj i međunarodnoj zajednici na sudjelovanje.

Izabrani radovi objavit će se u recenziranom zborniku u izdanju Sveučilišta u Zadru.

 

Organizacijski odbor čine predstavnici organizatora, suorganizatora i podržavatelja.

 

[1] Summer School in the Study of Old Books, http://www.unizd.hr/Portals/41/elektronicka_izdanja/Summer_school_in_the_study_of_old_books.pdf; Summer School in the Study of Historical Manuscripts,http://www.unizd.hr/Portals/41/elektronicka_izdanja/summer2904_tisak.pdf